הקמת חדרים נקיים - תכנון והקמת מעבדות


ניסיון רב שנצבר במהלך שנות עבודתנו בתחום, מאפשר לנו לפעול בשלב ההקמה בחוכמה ובאלגנטיות כדי להתגבר על מכשולים שצצים לאורך הפרויקט. ההקמה והתכנון בביופרמקס מהווים חלקים שונים באותו התהליך. בכך מובטחת המשכיות, רציפות והתאמה מושלמת לשלב התכנון ולדרישותיו של הלקוח מהחדר הנקי. בשלב ההקמה, שמה ביופרמקס בין השאר את הדגש על הנושאים הבאים:

  • בטיחות בעבודה תוך קביעת נהלי עבודה מסודרים וברורים.
  • הקמת חדרים נקיים בהתאם לתכנון.
  • עמידה בלוחות זמנים ובאילוצי הלקוח.
  • תיאום ועדכון הלקוח לכל אורך הפרויקט.
  • הקפדה על גימורים וקווים נקיים.
  • ניהול בקרה רציפה אחר התקדמות הפרויקט.
  • כתיבת הוראות תפעול מפורטות למערכות של חדר נקי.
  • ולידציה.